Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

บทที่ 5 เครือญาติ ที่อยู่ จำนวน

คลิ๊กที่นี่ เพื่อทำแบบฝึกหัดประจำบทนี้

ศัพท์ประจำบท

 

คำนาม substantiv

ord           คำ

setning    ประโยค

list           รายการ

navn                นาม, ชื่อ

gateaddresse ชื่อถนน

postnummer   รหัสไปรษณีย์

posted             เขต (เช่น kommune)

klasserom ห้องเรียน

bok           หนังสือ

boks         กล่อง

lampe      หลอดไฟ หรือ โคมไฟ

stol           เก้าอี้

 

katt          แมว

fisk          ปลา

 

far            พ่อ

mor          แม่

sønn       ลูกชาย

datter      ลูกสาว

bror         พี่ชาย หรือ น้องชาย

søster     พี่สาว หรือ น้องสาว

onkel      ลุง หรือ อา

tante       ป้า หรือ น้า

nevø       หลานชาย (บุตรชายของพี่หรือน้อง)

niese      หลานสาว (บุตรสาวของพี่หรือน้อง)

fetter      ลูกพี่ลูกน้องที่เป็นผู้ชาย

kusine   ลูกพี่ลูกน้องที่เป็นผู้หญิง

 

คำกิริยา

 

skrive      เขียน หรือ พิมพ์

ha            มี

trenge     ต้องการ (จำเป็นต้องได้ หรือต้องมี)

ligge       วาง

spille      เล่น (เช่น กีฬา เกม เป็นต้น)

leke        เล่น (เช่น เล่นกับเพื่อน หรือ เล่นของเล่น)

kjøpe     ซื้อ

 

คำเชื่อม konjunksjon

 

og           และ

eller        หรือ

men       แต่

for          เพื่อ, สำหรับ

 

คำคุณศัพท์

 

riktig          ถูกต้อง

mange       มาก

nok             เพียงพอ

for mange  มากเกินไป

for mye      มากเกินไป

 

อื่นๆ 

 

en gang til  อีกครั้งหนึ่ง

sett inn        เติม หรือ ใส่ เช่น เติมคำลงในประโยค

 

การตั้งคำถามโดยขึ้นต้นด้วย

Hvor mange … ?  มากแค่ไหน (ใช้กับสิ่งที่นับได้)

Hvor mye… ?        เท่าไหร่ เช่น ราคา

Hvor stor… ?         ใหญ่แค่ไหน

 


การใช้คำคุณศัพท์ขยายความเพื่อบอกปริมาณ เช่น มาก น้อย นิดๆ เป็นต้น

 

สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก คือ สิ่งนั้นเป็นนาม ที่นับได้ หรือ นับไม่ได้

 

แบบที่ 1 คำขยายความที่ใช้กับนามที่นับได้

 

1.1 mange (มาก)          (น้อย)

1.2 færre (น้อยกว่า)     færrest (น้อยที่สุด)

1.3 flere (มากกว่า)       flest (มากที่สุด)

 

แบบที่ 2 คำขยายความที่ใช้กับนามที่นับไม่ได้

 

2.1 mye (มาก)               litt (น้อย,นิดหน่อย)

2.2 mindre (น้อยกว่า)   minst (น้อยที่สุด)

2.3 mer (มากกว่า)         mest (มากที่สุด)


 

ตัวอย่างการใช้คำกิริยา

 

กิริยา kjøpe – kjøper – kjøpte – har kjøpt

 

Vi kjøpte en bil i går.              เมื่อวาน เราซื้อรถมา 1 คัน

Hun kjøper en ny bil.             เธอซื้อรถใหม่ 1 คัน (ปัจจุบัน)  หรือเธอกำลังซื้อรถใหม่

Han har kjøpt sin første bil.  เขาได้ซื้อรถใหม่ซึ่งเป็นคันแรกของตนเอง

De skal kjøpe ny bil.              พวกเขากำลังจะซื้อรถใหม่

 


การแต่งประโยค

 

1. จำนวนคน, สัตว์,​สิ่งของ

  • Hvor mange katter har dere?  พวกเธอมีแมวกี่ตัว
  • Hvor mange barn har du?   คุณมีลูกกี่คน
  • Hvor mange lamper trenger vi for et rom på 20 kvadratmeter? เราต้องการโคมไฟกี่อันสำหรับห้อง 20 ตารางเมตร

2. การบอกจำนวน หรือ ปริมาณของส่ิงอื่นๆ

  • Hvor mye (penger) du bruker på gaver til nevø/niese ? คุณใช้เงินเท่าไหร่กับค่าของขวัญที่ซื้อให้กับหลานชาย/หลานสาว?
  • Hvor mye snø tåler takket? หลังคาทนต่อหิมะได้เป็นปริมาณเท่าไหร่?

 

 

 


 

เรียนศัพท์และการแต่งประโยค จาก Intro เว็บศึกษาสังคมนอร์เวย์

 

For å trives i Norge er det viktig at de bygger et nettverk

เพื่อที่จะอยู่อย่างสุขสบาย (เจริญ) ในนอร์เวย์ สิ่งสำคัญ คือ ต้องรู้จักสร้างเครือข่าย
Om nordmenn bør de vite at sport og friluftsliv er viktig for mangeเมื่อพูดถึงสังคมนอร์เวย์ สิ่งที่ควรจะรู้ได้แก่กีฬาและกิจกรรมภายนอกบ้านเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับคนหลายคน
at foreldre følger opp barna på mange fritidsaktiviteterซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นผู้ดูแลเด็ก ๆ ในการทำกิจกรรมยามว่างอย่างใกล้ชิด
og at det er vanlig folkeskikk å møte presis til avtaler.และอีกประเด็นซึ่งเป็นการปฏิบัติตามธรรมเนียมนิยม คือ การรักษาเวลา (มาตรงเวลา) ตามที่นัดหมาย

 

 

 

%d bloggers like this: