Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

แนะนำเว็บไซต์และหนังสือเรียนที่สำคัญ

ผู้เขียนเว็บเพจนี้ ได้สำเร็จการศึกษาภาษานอร์เวย์ ระดับประกาศนียบัตร Norskprøve 3 เมื่อปี พ.ศ. 2553
โดยใช้เวลาเรียน 6 เดือนต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ไม่รู้วิธีอ่านอักษรภาษานอร์เวย์เลย
เนื่องจาก อาจารย์ที่โรงเรียนพิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า
ผ่านเกณฑ์ระดับ Norskprøve 2 ตั้งแต่ชั้นเรียน จึงส่งชื่อให้ข้ามชั้นไปสอบในระดับ Norskprøve 3
โดยไม่ต้องสอบผ่านประกาศนียบัตรระดับ Norskprøve 2 ก่อนตามเกณฑ์โดยทั่วไป
ซึ่งการที่สามารถสอบผ่านครั้งนี้ นอกจากจะอาศัยความรู้ที่อาจารย์สอนในห้องเรียน ตลอดจนสื่อการสอน
ที่ทางโรงเรียนจัดให้ ได้แก่ CD และเอกสารการเรียนต่างๆ แล้ว
ยังต้องอาศัยการค้นคว้าเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษานอร์เวย์ทุกๆ ท่าน
ซึ่งในการแปลคำ หรือ ประโยคหนึ่งๆ ให้เราสามารถเข้าใจได้กระจ่างขึ้น อาจจะต้องใช้หลายเว็บไซต์ด้วยกัน ได้แก่

Google 

http://www.google.no/

 

– ผู้เขียนมักจะใช้เว็บนี้ เพื่อค้นหาตัวอย่างและตรวจสอบวิธีการใช้คำศัพท์แต่ละคำ

หรือวิธีการแต่งประโยคจากคำศัพท์นั้นๆ เพื่อให้เข้าใจรูปแบบการใช้คำศัพท์ที่เรียนมามากขึ้นกว่า

ที่ปรากฏในตำราเรียน แต่ก็ต้องระวังว่า ข้อความในบางเว็บไซต์ที่ค้นเจอ หรือแม้แต่ในข่าวหนังสือพิมพ์

อาจจะเขียนผิดหลักไวยากรณ์บ้าง ซึ่งเราก็สามารถนำเอาประโยคที่ค้นเจอไปสอบถามอาจารย์ที่โรงเรียน

เพื่อให้มีความเข้าใจการแต่งประโยคในกรณีที่แตกต่างกัน แม้ใช้ศัพท์คำเดียวกันมากขึ้น

 

พจนานุกรม ภาษานอร์เวย์ 

http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=&bokmaal=+&ordbok=bokmaal

 

Google Translation

http://translate.google.com/#no|en|

 

– การใช้เว็บนี้ ผู้เขียนมักจะใช้แปลจากภาษานอร์เวย์ เป็นภาษาอังกฤษมากกว่า ที่จะแปลเป็นภาษาไทย

เนื่องจากการเรียงลำดับคำในประโยค และผลการแปลที่ได้จะถูกต้องกว่า

– นอกจากจะใช้แปลแบบคำต่อคำแล้ว ควรจะใช้ในการแปลทั้งประโยคควบคู่กันไป

เนื่องจาก การพิมพ์ลงไปทั้งประโยค Google จะเลือกคำที่มีความหมายเหมาะสมกับประโยคนั้นๆ ให้ด้วย

– หากมีคำใดที่แปลออกมาแล้ว ยังอ่านไม่ค่อยเข้าใจ เรายังสามารถคลิ๊กไปที่คำที่แปลออกมาแล้ว

เพื่อให้ Google แสดงคำอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกันออกมาได้ด้วย

– นอกจากนั้น เว็บนี้ ได้รับการพัฒนาให้ออกเสียงคำ หรือประโยค ที่เราพิมพ์และแปลออกมาแล้วได้ด้วย

ซึ่งการออกเสียงแบบนี้ เป็นสิ่งช่วยเราได้มากยิ่งขึ้นกว่าเพียงการเปิดอ่านหนังสือพจนานุกรม

 

Longdo Dictionary

http://dict.longdo.com/

 

– เป็นเว็บ Dictionary อังกฤษ-ไทย,  ไทย-อังกฤษ  ซึ่งเราจะได้พบคำศัพท์จาก Dictionary หลายเล่มในเวลาเดียวกัน

– หลังจากที่เราทราบว่า คำในภาษานอร์เวย์  แปลออกมาเป็นคำภาษาอังกฤษว่าอะไรแล้ว

หากเราไม่เข้าใจชัดเจน ก็นำเอาคำภาษาอังกฤษที่ได้ มาค้นในเว็บ Longdo ก็จะได้ความเข้าใจที่กระจ่างขึ้น

รวมทั้งได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นไปในตัว

– และในอีกกรณี คือ เมื่อเราไม่ทราบว่า คำภาษาไทย แต่ละคำแปลเป็นภาษานอร์เวย์ว่าอะไร

เราก็หาคำแปลไทย-อังกฤษ ในเว็บนี้ก่อน แล้วนำเอาไปแปล อังกฤษ-นอร์เวย์ ใน Google Translation ต่อไป

 

เว็บ Intro สำหรับเรียนวิชาสังคม

 

ภาคภาษานอร์เวย์ http://introbokmal.cappelendamm.no/

ภาคภาษาอังกฤษ http://introengelsk.cappelendamm.no/

ภาคภาษาไทย http://introthai.cappelendamm.no/

– เว็บเพจเหล่านี้เป็นข้อมูลเสริมของคู่มือนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาสังคมนอร์เวย์

– ในเนื้อหาแต่ละหัวข้อ จะมีบทแปลครบทั้ง 3 ภาษา เป็นส่ิงที่มีประโยชน์มาก

ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการค้นคว้าจาก dictionary แต่ผู้อ่านต้องมีความรู้ทางไวยกรณ์ที่ดีในระดับหนึ่ง

จึงจะใช้ประโยชน์จากการอ่านเว็บเพจนี้ได้มาก

*** สำหรับท่านที่ต้องการสอบระดับ Norskprøve 3 ควรอ่านเว็บนี้เป็นอย่างยิ่ง จะช่วยท่านได้มาก

และสามารถคัดเลือกจดจำบางประโยคไปประยุกต์เข้ากับการทำข้อสอบข้อเขียน หรือสอบพูด

เช่น ในหมวดบทสัมภาษณ์ เพราะจะใช้คำศัพท์ที่ง่ายกว่าในหนังสือเรียน

 

เว็บที่ใช้ควบคู่กับการศึกษาเนื้อหาในตำราเรียน เป็นสิ่งที่เราควรเข้าไปทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ

ซึ่งเว็บเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและจดจำภาษานอร์เวย์ได้เร็วขึ้น

ได้แก่

 

 

เว็บหนังสือพิมพ์ที่มีปุ่มให้กดฟังวิธีการออกเสียง สามารถเลือกฟังด้วยการ Drag คลุมเฉพาะคำหรือประโยคที่ต้องการได้้

http://www.klartale.no/norge/

 

 

หนังสือแนะนำและเป็นหนังสืออ้างอิงที่ใช้ประกอบการเขียนเนื้อหาในเว็บนี้

 

หนังสือ Enkel norsk grammatikk

http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=1872326

 

หนังสือพจนานุกรม ไทยนอร์เวย์ และ นอร์เวย์ไทย

http://cdon.no/bøker/sivertsen,_svein_th./norsk-thai_ordbok_2003-7543536

http://cdon.no/bøker/sivertsen%2c_svein_th./stor_norsk_-_thai_ordbok-7525100

 

 

เว็บรวมหนังสือของ  Cappelen Damn ในกรณีที่ต้องการสั่งซื้อหน้งสือเสริมการเรียนต่างๆ 

 

หนังสือ Her bor vi เล่ม 1 และ

http://herborvi.cappelendamm.no/

 

หนังสือ På vei

http://pavei.cappelendamm.no/

 

หนังสือ Her på berget สำหรับการสอบระดับ Norskprøve 3

http://herpaberget.cappelendamm.no/

 

เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสังคมนอร์เวย์ดีมาก

ข้อมูลสถิติและเนื้อหาจะท้นสมัยและเข้มข้นกว่า Stein på stein

 

หนังสือ Stein på stein สำหรับการสอบระดับ Norskprøve 3

http://steinpastein.cappelendamm.no/

 

เล่มนี้จะใช้คำศัพท์ที่เข้าใจง่ายกว่า Her på berget

 

หนังสือ Practical Norwegian Grammar สอนเป็นภาษาอังกฤษ มีตัวอย่างที่หลากหลาย

http://sittapir.sit.no/produkt/9788273620026/practical-norwegian-grammar

 

 

 

%d bloggers like this: