Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

A, B, C, D, E, F

Abbed  (m1)

 

 Ubestemt
Entall
 Bestemt

Entall

 Ubestemt

Flertall

 Bestemt
Flertall
 แปลว่า
 en abbed  abbeden abbeder  abbedene  เจ้าอาวาส

Abonnement (n3)

 

 Ubestemt
Entall
 Bestemt

Entall

 Ubestemt

Flertall

 Bestemt
Flertall
 แปลว่า
 et abonnement abonnementet abonnementer  abonnementene  การสั่งซื้อหรือบอกรับเป็นสมาชิกส่ิงที่มีการส่งมอบเป็นประจำ 

Akkurat (adv)   อย่างเที่ยงตรง,อย่างแน่นอน,ตรงเผง, เปี๊ยบ, ถูกต้อง, ตรงจังหวะนาทีนั้นพอดี,  เพิ่งจะ, เมื่อครู่นี้

 

ตัวอย่าง

 

1. I søknaden forteller du kort om deg selv og bakgrunnen din, og om hvorfor akkurat du passer til den ledige jobben.

ในใบสมัครงานควรระบุรายละ​เอียด​โดย​ย่อเกี่ยว​กับ​ตัวเอง​และ​ประวัติ​ส่วน​ตัว​ ​รวม​ทั้ง​สา​เหตุที่คุณคิดว่าตนเองเป็นผู้ที่เหมาะสม​ อย่างถูกต้องแน่นอน สำ​หรับตำ​แหน่งงานที่สมัคร

 

2. jeg har akkurat funnet ut at jeg er gravid. ฉันเพิ่งจะตรวจพบเดี๋ยวนี้เองว่าฉันตั้งท้อง

 

3. jeg har akkurat samme skjerf. ฉันมีผ้าพันคอแบบนี้เปี๊ยบเลย

 

4. มักจะใช้พูดในกรณีที่จะยืนยันว่าอีกฝ่ายพูดถูกต้อง เช่น  Ja, Akkurat… ใช่, ถูกต้องเลย

 


Aller (adv)

 

ที่สุด, มากที่สุด, อย่างมากมาย, ทิ้งห่าง, ทิ้งขาด

 

ใช้สำหรับเน้นย้ำให้คำคุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์แสดงการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดชัดเจนขึ้นไปอีก

หรือ เพื่อแสดงถึงความเป็นสิ่งที่สูงสุด

 

ตัวอย่าง

 

Tønsberg er den aller eldste byen i Norge. เมืองเทิร์นสเบิร์กเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของนอร์เวย์

Hun er min aller beste venn. เธอคือสุดยอดเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน

 


 

arbeidstillatelse ใบอนุญาตในการทำงาน

 

adskilt (adv)  แยกกัน (hver for seg)


av  นำไปใช้ได้ในหลายลักษณะความหมาย ได้แก่

 

1. บอกถึงจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ หรือจุดที่แยกจากมา เช่น

 • falle av hesten ตกจากหลังม้า
 • ta av seg skoene ถอดรองเท้าออก
 • gå av bussen ลงจากรถ
 • ta av seg klærne ถอดเสื้อผ้าออก
 • Flyet tok av for to timer siden. เครื่องบินออกไปเมื่อสองชั่วโมงที่แล้ว
 • ta av bordet เก็บของบนโต๊ะออกไป

2. บ่งบอกว่า มาจากแหล่งไหน จุดกำเนิดใด เช่น

 • Han får låne denne boka av meg. เค้าได้ยืมหนังสือของฉัน
 • oversatt av Kåre A. Lie แปลโดย Kåre A. Lie

3. บ่งบอกว่า มาจากสาเหตุใด แรงจูงใจใด สภาวะใด

 • syk av sorg ป่วยเพราะความเศร้าโศกเสียใจ
 • gjøre noe av fri vilje ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความตั้งใจของตน

4. บ่งบอกว่า ทำมาจากสิ่งใด เป็นตัวแทนสิ่งใด วิธีการใด

 • en ring av gull   แหวนที่ทำด้วยทอง
 • leve av (frukt, grønnsaker, fiske) หารายได้จากหรือเลี้ยงชีวิตด้วย (ผลไม้,ผัก,ปลา)

 

 

Be ร้องขอ, เชิญชวน เช่น

 

 

Begge  (pron.) ทั้งสอง, ทั้งคู่

 

I dag er bokmål og nynorsk sidestilt. Alle norske elever må lære å lese og skrive begge skriftspråkene.

ปัจจุบัน Bokmål และ Nynorsk เป็นที่ยอมรับในระดับที่ใกล้เคียงกัน

นักเรียนชาวนอร์เวย์ทั้งหมดจะต้องเรียนการอ่านและเขียนภาษานอร์เวย์ทั้งสองแบบนี้

 

Begge deler ทั้งสอง

 

Mange kvinner begynte å jobbe på telegrafen eller telefonsentralen.

Begge deler var arbeidsplasser basert på ny teknologi.

ผู้หญิงหลายคนเริ่มทำงานด้านโทรเลขหรือควบคุมแผงตู้โทรศัพท์ ทั้งสองที่นี้เป็นสถานที่ทำงานที่ใช้เทคโนโลยีใหม่

 

Begge to ทั้งสอง, ทั้งคู่

 

A: Må du skifte høyre eller venstre dekk på bilen? คุณจะต้องเปลี่ยนยางรถข้างขวาหรือข้างซ้าย?

B: begge to.


 

besøksvisum วีซ่าสำหรับท่องเที่ยว เยี่ยมเยียน

 


 

bosettingstillatelse ใบอนุญาตพำนัก (Settlement Permit)


 

Både.. og (adv)   ทั้ง…และ, ทั้งสอง

 

Likestilling handler om rettferdighet og om deling av ansvaret, både i familien og i samfunnet.

ความเท่าเทียมกันทางเพศเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมและการแบ่งปันความรับผิดชอบทั้งในครอบครัวและสังคม


 

 

Camping (m) -en  ค่าย, ที่พัก

 

Campingplass      สถานที่ตั้งค่ายหรือตั้งเต้นท์ที่พักให้เช่าสำหรับนักท่องเที่ยว

 

Campingturist หรือ Camper  ผู้ที่ตั้งค่ายอยู่ในที่พักกลางแจ้ง

 

Campingvogn       รถที่มีที่พักในตัวสำหรับตั้งค่ายที่พักกลางแจ้ง

 

Centimeter    เซนติเมตร 1/100 เมตร หรือ cm

 

Da 

 

ใช้ได้ในความหมาย

 

ณ เวลานั้น (อดีต) :

 • Da var Norge i union med Danmark.   เวลานั้นที่นอร์เวย์ เป็นพันธมิตรกับเดนมาร์ก (ในอดีต)
 • Vi hadde ikke bil da jeg var liten. พวกเราไม่มีรถยนต์เมื่อตอนที่ฉันยังเด็ก

 

เกี่ยวกับเวลาข้างหน้า :

 • Da skal det blir moro.  ต่อจากนี้ไปมันก็ถึงเวลาสนุก

 

ถึงอย่างนั้น,  อย่างไรก็ตาม :

 • Det gikk da bra. ถึงอย่างนั้นมันก็ไปได้ดี
 • Jeg tror da det. ฉันก็เชื่อว่าอย่างนั้นเหมือนกัน
 • Det må da vel bedre seg. มันก็จะต้องดีขึ้นล่ะน่า

 

คำอุทาน

 • Uff, da!   อ้าว, เอ้า !

A:  Vet du hva? Jeg snublet i trappa i dag! เธอรู้มั้ย?  วันนี้ฉันเดินตกบันไดมา!

B : Uff, da!

 

C: Jeg rakk ikke bussen i dag, derfor jeg kom for sent. วันนี้ฉันไปไม่ทันรถเมล์ ก็เลยมาสาย

D: Uff, da!

 

 

สุดท้าย,เกี่ยวกับตอนจบ,แน่นอน,เป็นข้อสรุป :

 • ” så ble jeg da endelig ferdig.”  ในที่สุดฉันก็ทำเสร็จ

เป็นคำเชื่อม (konjunsjon) เกี่ยวกับเวลา (เมื่อ)  :

 • Den dagen da han kom…   (เมื่อ)ในวันนั้นที่เขามา
 • vi lever i en tid da det er lett å tjene penger  เรามีชีวิตอยู่เมื่อขณะเวลาที่หาเงินได้ง่าย

 

เป็นคำเชื่อม (Konjunsjon) เกี่ยวกับการให้เหตุผล (เพราะว่า, ก็ในเมื่อ, ในเมื่อ) :

 • Da ingen hadde innvendinger, ble forslaget vedtatt.”  ในเมื่อไม่มีใครมีข้อคัดค้าน ข้อเสนอนี้ก็ผ่าน

dømme  dømte, dømt พิสูจน์ว่ามีความผิด, พิพากษาว่ามีความผิด

 

ektefelle คู่สมรส

 

fornye (v1) ต่ออายุ (เช่น วีซ่า)

 

fornyelse  การต่ออายุ (เช่น วีซ่า)

 

forutsetning  เงื่อนไข

 

forsørge (v1) อุปการะ,​ ช่วยเหลือ, อุดหนุน

 

fravær (n1) การไม่อยู่

 

 

 

 

%d bloggers like this: