Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

M, N, O, P, Q, R

mekle  (พยายาม) ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท, ทำให้เกิดการประนีประนอม เพื่อให้ได้ข้อตกลงร่วมกัน

mellom (preposisjon) ระหว่าง

 

1. ใช้เกี่ยวกับการให้ความหมายว่า ระหว่างสถานที่ หรือสิ่งต่างๆ สองข้าง สองฝั่ง เช่น

 • mellom Oslo og Asker. ระหว่างเมืองออสโลกับเมืองอาสเก๊ะร์
 • mellom to stoler. ระหว่างกลางของเก้าอี้สองตัว
 • lese mellom linjene อ่านระหว่างบรรทัด (เป็นสำนวนว่า ทำความเข้าใจกับความหมายที่แฝงไว้ ไม่ได้ปรากฏ)
 • mellom himmel og jord ระหว่างฟ้ากับดิน

2. ใช้เกี่ยวกับเวลา เช่น

 •  mellom jul og nyttår ระหว่างช่วงคริสมาสต์กับปีใหม่
 •  Det er lenge mellom hver gang jeg er der. นานๆ ฉันจะอยู่ที่นั่นสักครั้งหนึ่ง
 •  kom mellom sju og åtte. มาระหว่างเวลาเจ็ดกับแปดนาฬิกา

3. ใช้กับเรื่องอื่นๆ หรือความสัมพันธ์ เช่น

 • lønnsforskjeller mellom kvinner og menn เงินเดือนที่แตกต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย
 • Ingen problemer mellom oss. พวกเราไม่มีปัญหาระหว่างกัน, ไม่มีปัญหาอะไรระหว่างพวกเรา¨

 

miljø สิ่งแวดล้อม บรรยากาศ ปัจจัยแวดล้อม ใช้ได้ทั้งกับส่วนบุคคล, กลุ่ม, โลกนี้

 

noensinne เคย…สักครั้ง, เท่าที่เคยมา

 • Hvis du noensinne lurer på hvorfor jeg ikke liker lagidrett. ถ้ามีสักครั้งที่คุณสงสัยว่าทำไมฉันจึงไม่ชอบกีฬาที่เล่นเป็นทีม

 

obligatorisk  (a2) ซึ่งเป็นภาคบังคับ

 

opphold (n1) การอยู่อาศัย

 

oppholdstillatelse ใบอนุญาตผู้พำนักอาศัย

 

opplysning (f1,m1) ข้อมูล

 

orkan พายุ

 


over (preposisjon) ใช้ได้ในหลายลักษณะความหมาย เช่น

 

1. ใช้ในความหมายว่า อยู่บน อยู่สูงกว่า อยู่เหนือกว่า

 • Lampen henger over spisebordet. โคมไฟแขวนอยู่เหนือโต๊ะอาหาร
 • Utsikten over havet  วิวเหนือระดับน้ำทะเล
 • Ei jente som går i klassen over meg  เด็กผู้หญิงที่เรียนอยู่ในระดับชั้นสูงกว่าตัวฉัน

2. ใช้ในความหมายว่าอยู่บนพื้นผิว

 • Blåmerker over hele kroppen  รอยฟกช้ำทั่วร่างกาย
 • være brun over hele kroppen. ผิวเป็นสีน้ำตาลทั่วร่างกาย
 • Hun legger en helt hvit øyenskygge over hele øyelokket.  เธอเติม eye shadow สีขาวทั่วเปลือกตา

3. ใช้ในความหมายว่า จนถึงอีกฝั่งหนึ่ง/อีกฟากหนึ่ง

 • gå over gata เดินข้ามถนน

4. ใช้ในความหมายว่า เกินขอบเขต

 • over evne เกินความสามารถ

5. ใช้ในความหมายว่า มากกว่า, กว่า

 • Klokka er over ni. ตอนนี้เวลาเก้าโมงกว่า
 • over hundre prosent เกินกว่า 100 เปอร์เซนต์

6. ใช้เป็น adverb ในความหมายว่า ผ่านไป, ถึงตอนจบ หรือสิ้นสุด

 • Krigen er over.  สงครามสิ้นสุดลง
 • Det går over. มันจบลง
 • Hvor lang tid før det går over? นานแค่ไหนกว่ามันจะจบลง, ผ่านไปได้

7. ใช้แสดงความรู้สึกทางใจ

 • Hun er  fornærmet over været. เธอรู้สึกขุ่นเคืองใจกับสภาพอากาศ
 • glede seg over มีความสุขกับ เช่น glede seg over livet (ชีวิต)/de små ting สิ่งเล็กๆ น้อยๆ

 

politi (n3) ตำรวจ

 


 

 (preposisjon) ใช้ได้หลายลักษณะ

1. เกี่ยวกับที่ตั้ง

 • Han setter seg på benken. เขานั่งอยู่บนม้านั่ง
 • Han sitter på benken. เขานั่งอยู่ที่ม้านั่ง
 • Matenหรื står på bordet. อาหารตั้งอยู่บนโต๊ะ
 • Hun ligger på divanen. เธอนอนอยู่บนโซฟา (หรือเก้าอี้ยาว)
 • Han gå på sine bein. เขาเดินด้วยขาของตนเอง

2. เกี่ยวกับเวลา

 • midt på dagen กลางวันแสกๆ

3. เกี่ยวกับเครื่องมือ วิธีการ

 • Vi kan reise på egen bekostning. เราสามารถเดินทางไปได้โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
 • Døra står på gløtt. ประตูเปิดแง้มอยู่
 • Han er på jakt. เขากำลังล่าสัตว์
 • Politiet er nå på jakt etter mannen. ขณะนี้ตำรวจกำลังตามล่าผู้ชายคนนั้น

4. เกี่ยวกับโดยวิธีไหน หรือ โดยใช้อะไร

 • Når vi ikke klarer å konkurrere på pris, så må man konkurrere på service. ในเมื่อเราไม่สามารถแข่งขันโดยราคาได้ เราก็จะต้องแข่งขันด้วยการให้บริการที่ดี

5. เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ หรือ จำนวน ปริมาณ มูลค่าของสิ่งต่างๆ

 • Bredden  veien er mindre enn 2,3m. ความกว้างของถนน ไม่เกิน 2.3 เมตร
 • Han fikk regning  50,000, men nektet å betale. เขาได้รับบิลเรียกเก็บเงินจำนวน 50,000 แต่ปฏิเสธที่จะจ่าย

6. เกี่ยวกับการแบ่งสรรปันส่วน

 • Det går 100 øre på en krone. มันคิดเป็นจำนวน 100 øre ต่อ 1 krone.

7. อื่นๆ

 • Kvaliteten på kaffe. คุณภาพของกาแฟ
 • på gjensyn! ลาก่อน
 • på egne vegne ในนามของตนเอง, ด้วยตนเอง
 • Han ble truet på livet. เขาถูกขู่เอาชีวิต

populært (godt likt) เป็นที่ชื่นชอบ, เป็นที่นิยม

 • Det er ikke særlig populært å komme for seint. มันจะไม่เป็นที่น่าชื่นชอบมากเท่าใดนักของคนอื่นถ้ามาสายเกินไป

regel  -en, regler กฎระเบีียบ

 

retningslinje – หลักปฏิบัติ, ข้อปฏิบัติ

 

 

%d bloggers like this: