Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

(2) skal, skulle, kan, vil, bør, må, tør

 Infinitiv  Presens  Preteritum  Perfektum partisipp  แปลว่า
å skulle  skal  skulle (har) skullet  จะ (บางกรณี skulle หมายถึง ควรจะ)
å kunne  kan  kunne (har) kunnet  สามารถ
å ville  vil  ville (har) villet  อยากจะ (หรือใช้ Vil นำหน้าในการตั้งคำถามเพื่อความสุภาพ)
å burde  bør  burde (har) burdet  ควร
å måtte  måtte (har) måttet  ต้อง
å tore  tør  torde (har) tort, turte, turt กล้า

 

คำเหล่านี้เรียกว่า คำช่วย (Modale hjelpeverb) ซึ่งจะต้องใช้ควบคู่ไปกับกิริยาอื่นๆ ในการแต่งประโยค

 

ตัวอย่างการแต่งประโยค

 

Hva skal du?

 

1. Skal du snakke norsk i dag? วันนี้คุณจะพูดภาษานอร์เวย์ไหม

Ja, det skal jeg.

หรือ Ja, jeg skal snakke norsk i dag. ใช่ วันนี้ฉันจะพูดภาษานอร์เวย์

2. Skal du gå hjem nå? คุณจะกลับบ้านตอนนี้ไหม

Nei, det skal jeg ikke.  หรือ Nei, Jeg skal ikke gå hjem nå. ไม่ ฉันจะยังไม่กลับบ้านตอนนี้

3. Skal du lage middag i dag? คุณจะทำอาหารเย็นไหมวันนี้

Nei, det skal jeg ikke. หรือ  Nei, jeg skal ikke lage middag i dag. ไม่ล่ะ วันนี้ฉันจะไม่ทำอาหารเย็น

4. Skal du kjøpe nye sko i morgen? คุณจะซื้อรองเท้าใหม่ไหมในวันพรุ่งนี้

Nei, Jeg skal ikke kjøpe nye sko i morgen. ไม่ล่ะ พรุ่งนี้ ฉันจะไม่ซื้อรองเท้าใหม่

5. Skal du ringe til moren din i kveld? คุณจะโทรหาคุณแม่ของคุณไหมตอนเย็นนี้

Ja, jeg skal ringe til henne i kveld. ใช่ ฉันจะโทรหาท่านตอนเย็นนี้

 

Hva vil du?

 

1. Vil du ha en kopp te nå?  คุณต้องการน้ำชาสักแก้วไหมตอนนี้

2. Vil du lære mer norsk? คุณต้องการเรียนภาษานอร์เวย์เพิ่มเติมอีกไหม

3. Vil du ha en bra jobb neste år? คุณต้องการงานดีๆ ไหมปีหน้า

4. Vil du tjene mye penger? คุณต้องการหาเงินได้มากๆ ไหม

5. Vil du alltid bo i Norge? คุณต้องการอยู่ประเทศนอร์เวย์ไปตลอดไหม

 

Hva  du?

 

1. Må du gjøre lekser i dag? วันนี้คุณต้องทำการบ้านไหม

2. Må du gå på skolen hver dag? คุณต้องไปโรงเรียนทุกวันไหม

3. Må du vaske gulvet i morgen? พรุ่งนี้คุณต้องทำความสะอาดพื้นไหม

4. Må du gå med norske klær? คุณจะต้องได้ด้วยขุดประจำขาติของนอร์เวย์ไหม

5. Må du spare penger? คุณจะต้องเก็บออมเงินไหม

 

Hva kan du?

 

1. Kan du synge? คุณร้องเพลงเป็นไหม

2. Kan du kjøre bil? คุณขับรถเป็นไหม

3. Kan du sykle? คุณขี่จักรยานเป็นไหม

4. Kan du svømme? คุณว่ายน้ำเป็นไหม

5. Kan du matematikk? คุณเก่งวิชาเลขไหม

6. Kan du mye data? คุณใช้คอมพิวเตอร์เก่งไหม

7. Kan du engelsk? คุณใช้ภาษาอังกฤษได้ไหม

8. Kan du grammatikk? คุณเก่งไวยากรณ์ไหม

 

Bør, Burde 

 

ใช้เพื่อให้คำแนะนำว่าควรทำสิ่งใด

 

Du bør gå nå. คุณควรจะไปได้แล้ว

Du burde prøve. คุณควรจะลองดู

 

Tør, torde

 

ใช้เพื่อแสดงความกล้า

 

Jeg tør ikke si det. ฉันไม่กล้าพูดมันออกไป

Han torde ikke hoppe i vannet for han var redd det var kaldt. เขาไม่กล้ากระโดดลงน้ำเพราะเขากลัวว่ามันเย็น (ผ่านมาแล้วในอดีต)

 

หลักการแต่งประโยคแบบ Future (อนาคตกาล) โดยใช้ skal, vil, komme til å

 

Skal ใช้ในกรณีที่เหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตเป็นส่ิงที่ผู้พูดควบคุมได้

ตัวอย่าง :

Jeg skal skrive et brev til vennen min. ฉันจะเขียนจดหมายถึงเพื่อนของฉัน

Han skal reise til Danmark på ferie til sommeren. เขาจะเดินทางไปเดนมาร์กในช่วงวันหยุดพักผ่อนของฤดูร้อนปีนี้

 

Vil ใช้เมื่อเป็นการสันนิษฐาน หรือ ทึกทักเอาว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการคาดเดาอย่างมีเหตุผล ไม่ใช่ลักษณะที่บังคับควบคุมด้วยตนเองได้

ตัวอย่าง :

Oljeprisen vil snart gå ned. ราคาน้ำมันจะลดลงในเร็วๆ นี้

De vil nok like seg i Norge. พวกเขาจะต้องชอบที่เป็นอยู่ในนอร์เวย์

 

หลักการใช้ vil โดยทั่วไป คือ เหตุการณ์นั้นสามารถนำหน้าด้วย regne med (คาดว่า) เช่น

Ekspertene regner med at oljeprisen vil gå ned.  ผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่าราคาน้ำมันจะลดลง

 

Komme til å (going to) เป็นรูปแบบไม่เป็นทางการของ vil มักใช้พูดกัน เช่น

De kommer til å like seg i Norge.

Du kommer til å bli syk hvis du går uten lue. คุณจะป่วยได้ ถ้าออกไปโดยไม่ใส่หมวกกันหนาว

 

ในบางกรณี komme til å ถูกแทนได้ด้วย verb ในรูป present เช่น

 

Han sover sikkert snart.

Han kommer sikkert til å sove snart.

ทั้งสองประโยคนี้ แปลว่า ฉันมั่นใจว่าเขาใกล้จะเข้านอนแล้ว

 

 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้คำว่า skal, skulle ในลักษณะอื่นๆ

 

1. คำว่า skal สามารถใช้ได้กับการออกคำสั่งคนอื่นๆ คือ บอกให้เขาทำอะไร หรือ ใช้ในกรณีที่เรามั่นใจว่าเราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่นอน

  • Jeg vil at du skal gå. ฉันต้องการให้คุณออกไป
  • Du skal gjøre leksearbeidet. คุณจะต้องทำการบ้าน
  • Jeg skal kjøpe iPhone. ฉันจะซื้อไอโฟน

 

2. คำว่า skulle มักจะใชักับ Adverb ที่แสดงความแน่ใจว่าเลือกการกระทำใดหรือสิ่งใด เช่น heller (ดีกว่า) , helst (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,อย่างความสำคัญกับส่ิงนี้), nok (อย่างน่าจะเป็นไปได้, แน่นอนแล้ว, จริงๆ แล้ว) หรือใช้ในการแนะนำว่าควรทำอะไร เช่น

  • Du skulle heller lese det. คุณน่าจะอ่านนั่นก่อนดีกว่า
  • Den artikkelen skulle du lese – den er virkelig god. คุณควรจะอ่านบทความนั้น – มันดีจริงๆ
  • Han skulle helst spise opp all maten sin. เขาควรอย่างยิ่งเลยที่จะทานอาหารของเราให้หมด

3. ในกรณีที่ไม่แน่ใจ เช่น

 

Skal jeg spørre han nå? ฉันจะถามเขาเลยดีไหม

Skal vi ta mat eller kaffe? เราจะทานอาหารดี หรือ กาแฟดี

 

4. ใช้ในการรับปาก สัญญา

 

Hvis du kommer hit, skal jeg hjelpe deg. ถ้าคุณมาที่นี่ ฉันจะช่วยคุณ

Hvis du er snill, skal du få iPad. ถ้าเธอทำตัวดีๆ เธอจะได้ iPad.

 

5. ใช้ในการคาดคะเน หรือ เคยได้ยินคำร่ำลือมา

 

Det skal være god kaffe der, har jeg hørt. กาแฟที่นั่นคงจะอร่อย ฉันเคยได้ยินมา

 

6. Skulle สามารถใช้ได้ในเวลาปัจจุบัน เพื่อถามอย่างสุภาพ เช่น

 

Skulle det være en kopp kaffe til? ให้ฉันรินกาแฟให้คุณอีกแก้วไหม

Skulle vi gå nå kanskje? เราไปกันตอนนี้เลยน่าจะดีไหม

 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้คำว่า vil, ville ในลักษณะอื่นๆ

 

Vil,ville มักจะใช้สำหรับการแสดงออกถึงความปรารถนาต้องการ

 

ตัวอย่างเช่น

Jeg vil gjerne spise nå. ฉันต้องการจะรับประทานอาหารตอนนี้

Jeg vil hjelpe deg så godt jeg kan. ฉันอยากจะช่วยเธออย่างดีที่สุดที่เราสามารถทำได้

 

ในกรณีสิ่งที่ต้องการเป็นการกระทำของคนอื่นๆ ทำให้มีประธานในประโยคใหม่ ต้องเติมคำว่า at หลัง vil

 

Han vil at jeg skal komme. เขาต้องการให้ฉันมา

Han ville at jeg skulle komme. เขาต้องการให้ฉันมา (เป็นเหตุการณ์ในอดีต)

 

ตัวอย่างการแต่งประโยคผิดไวยากรณ์ ได้แก่ Han vil at jeg kommer หรือ Han ville at jeg kom

 

ในบางครั้งเราสามารถใช้ ville กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้ฟังดูสุภาพ เช่น

 

Jeg ville gjerne snakke med rektoren hvis det er mulig. ฉันต้องการจะสนทนากับท่านผู้อำนวยการ ถ้าเป็นไปได้

 

 

 

%d bloggers like this: