Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

07 Økonomi og forbruk การเงินและการใช้จ่ายเงิน

Kjøp og salg  การซื้อขาย

Du kan kjøpe og selge varer og tjenester så lenge du gjør det på en lovlig måte.

คุณสามารถซื้อและขายสินค้าและบริการต่างๆได้ ตราบใดที่เป็นสิ่งที่ถูกกฏหมาย

Varer of tjenester du kjøpe i Norge, vil sannsynligvis være dyrere enn det du er vant til.

สินค้าและบริการที่คุณซื้อหาในประเทศนอร์เวย์ มีทางเป็นได้ที่จะมีราคาแพงกว่าที่คุณเคยคุ้นเคยมาก่อน

Derfor må du planlegge hvordan du og familien din skal bruke familiens inntekt.

ดังนั้นคุณจะต้องวางแผนล่วงหน้าว่าคุณและครอบครัวของคุณจะใช้จ่ายเงินให้เหมากับรายรับของครอบครัวอย่างไร

 

Tjenester การบริการ

Du må betale skatter og avgifter når du kjøper eller selger varer og tjenester.

คุณจะต้องจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมทุกครั้งเมื่อคุณทำการซื้อขายสินค้าหรือบริการต่างๆ

skatt คือภาษีเงินได้และจะเสียในกรณีอื่นเช่นคุณมีเงินฝากในบัญชีธนาคาร หรือ คุณมีอสังหาริมทรัพย์เป็นต้น

Avgift คือภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากภาษีเงินได้เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีรถยนต์ การชำระค่าธรรมเนียมค่าผ่านทาง

Du kan derfor ikke utføre et arbeid for en annen person og ta betalt for det uten å betale skatt.

ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถทำงานกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดและรับเงินโดยปราศจากการชำระภาษีได้

Det er ulovlig å kjøpe og selge varer eller tjenester uten dokumentasjon (som for eksempel kvittering),

การซื้อขายสินค้าและบริการใดๆโดยปราศจากหลักฐาน ตัวอย่างเช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็นการผิดกฎหมาย

Og du risikerer straff hvis du gjør det.

ถ้าหากคุณกระทำการนั้น คุณเสี่ยงต่อการถูกจับไปดำเนินคดี

 

Regninger รายการจ่ายเงิน

I Norge vil du få mange faste utgifter, som regninger på lån, husleie, strøm, telefon og andre ting du bruker.

ในประเทศนอร์เวย์ คุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายประจำหลายรายการ เช่น การจ่ายหนี้เงินกู้ยืม, ค่าเช่าบ้าน, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์ และรายการอื่นที่คุณใช้

Regningene kommer periodevis og har frist for innbetaling.

รายการจ่ายเงินจะส่งมาถึงคุณเป็นเวลาพร้อมระบุวันที่ที่ต้องชำระเงิน

Holder du ikke betalingsfristen, må du betale ekstra gebyrer.

หากคุณไม่ชำระเงินตามกำหนดเวลาชำระเงิน คุณจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มเติม

 

Bank og bankkort (ธนาคารและ bank card)

Transaksjoner av penger og betaling blir ofte gjennomført gjennom kontakt med en bank.

การทำธุรกรรมทางการเงินและการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆโดยส่วนใหญ่แล้วจะกระทำโดยการติดต่อผ่านธนาคาร

Derfor har de fleste i Norge en bankkonto.

ดังนั้นคนในประเทศนอร์เวย์ส่วนใหญ่มีบัญชีธนาคารของตนเอง

Bankene i Norge er private, og for å opprette en bankkonto må du selv ta kontakt med banken.

ธนาคารที่ดำเนินการในประเทศนอร์เวย์เป็นธนาคารเอกชน คุณจะต้องติดต่อที่ธนาคารเพื่อจัดตั้งบัญชีธนาคารให้คุณ

Bankene gir råd om lån og sparing og administrerer kontoen din mot gebyrer.

ธนาคารจะเป็นผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินหรือการออมเงิน และจัดการด้านบัญชีโดยที่คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้ธนาคาร

De fleste bankene tilbyr nettbanktjenester mot lavere gebyrer enn vanlige tjenester.

โดยส่วนใหญ่ธนาคารจะนำเสนอบริการนาคารทางอินเตอร์เนต (Internet Banking) ให้ลูกค้าใช้บริการโดยเสียค่าธรรมเนียมต่ำกว่าบริการปกติ

Det er vanlig å bruke bankkort i Norge. Det er bankene som leverer ut bankkort,

การใช้แบงค์การ์คเป็นเรื่องปกติในประเทศนอร์เวย์ โดยธนาคารจะเป็นผู้ออกแบงค์การ์ดให้

men det er ditt ansvar å bruke det riktig.

แต่เป็นความรับผิดชอบของคุณในการใช้บัตรให้ถูกต้อง

Hvis du misbruker kortet eller mister det., er det deg det går ut over.

หากคุณใช้แบงค์การ์ดในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือสูญหาย คุณจะต้องรับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้น

 

Lån การกู้ยืม

De fleste I Norge trenger i løpet av livet å låne penger selv om de har en jobb.

คนส่วนใหญ่ในประเทศนอร์เวย์ต้องการกู้เงินเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตแม้ว่าจะมีงานทำก็ตาม

Kanskje du har tenkt å kjøpe bolig, men ikke har nok sparepenger?

อาจจะเป็นความต้องการที่จะซื้อที่อยู่อาศัย แต่มีเงินเก็บไม่เพียงพอ?

Eller du vil studere og har ikke penger til skolen?

หรืออาจเพื่อใช้ในการศึกษาแต่ยังไม่มีเงินเพื่อจ่ายให้แก่สถานศึกษา?

Hvis du vil låne penger, bør du snakke med banken din.

หากคุณต้องการกู้ยืมเงินในลักษณะเช่นนี้ คุณควรเข้าไปปรึกษากับธนาคาร

Når du låner penger fra banken, lånekassen eller andre lånegivere, er det ditt ansvar å følge

Betalingsavtalen.

เมื่อคุณได้รับเงินกู้จากธนาคารหรือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือจากแหล่งเงินกู้อื่นๆ แล้ว คุณจะต้องรับผิดชอบในการชำระคืนเงินตามข้อตกลงการชำระเงิน

Gjør du ikke det, kan du få problemer med lånegiverne, og gjelden din kan blie enda større.

หากคุณไม่ปฏิบัติตามนั้น คุณอาจจะมีปัญหากับผู้ให้กู้ได้ ซึ่งอาจทำให้ภาระหนี้สินของคุณเพิ่มสูงขึ้น

%d bloggers like this: