Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

5. คำบุพบท Preposisjon

คำที่ใช้วางหน้าคำนามหรือ (กลุ่ม) คำที่ทำหน้าที่คล้ายคำนามเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์

ระหว่างคำนามคำนั้นกับคำนามคำอื่นในประโยค

 
คำบุพบทเป็น ubøyelig ord คือ จะไม่มีการแปลงรูป เพื่อเจาะจง อดีต ปัจจุบัน อนาคต หรือบอกปริมาณจำนวน เหมือนคำนาม คำกิริยา เป็นต้น
คำบุพบท ได้แก่ คำว่า (คลิ๊กที่คำที่มีขีดเส้นใต้เพื่ออ่านรายละเอียด)   imellomoverunderav, bak, før, etter, hos, gjennom, utenom, blant เป็นต้น

 

%d bloggers like this: