Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Posted on Apr 1, 2013 in Creative, คำคม

คำคมจากจีน

ขอบคุณที่มา : ภาษาจีนนอกเวลา

爱情,友情,不是一辈子不吵架,而是吵架了还能一辈子。

Àiqíng, yǒuqíng, bùshì yībèizi bù chǎojià, ér shì chǎojiàle hái néng yībèizi

ความรัก, มิตรภาพ ไม่ใช่ตลอดชีวิตจะไม่ทะเลาะกันเลย แต่เป็นการทะเลาะกันแล้วแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตต่างหาก

ความรัก จีน

 

如果有一天,我突然疏远了你,不要想我们之间怎么了。你没有错,我只是突然犯病了,过一阵子就好。友情如此,爱情亦如此。
Rúguǒ yǒu yītiān, wǒ tūrán shūyuǎnle nǐ, bùyào xiǎng wǒmen zhī jiān zěnmele. Nǐ méiyǒu cuò, wǒ zhǐshì tūrán fànbìngle,guò yī zhènzi jiù hǎo. Yǒuqíng rúcǐ, àiqíng yì rúcǐ.

ถ้าอยู่ๆ มีวันหนึ่ง ฉันเหินห่างเธอไป ไม่ต้องคิดว่าความสัมพันธ์ของเรามีปัญหานะ เธอไม่ผิดหรอก ฉันก็แค่ป่วยประสาทขึ้นมา ผ่านไปสักพักก็ดีขึ้นเอง มิตรภาพก็เป็นเช่นนี้ ความรักก็เป็นเช่นนี้

จีน 2

 

世界上最可笑的事情是,我知道了真相,你却还在说谎,还说的那么真,那么深。
Shìjiè shàng zuì kěxiào de shìqíng shì, wǒ zhīdàole zhēnxiàng, nǐ què hái zài shuōhuǎng, hái shuō dì nàme zhēn, nàme shēn.

เรื่องที่น่าขันสิ้นดีบนโลกใบนี้ก็คือ ฉันรู้ความจริงแล้ว แต่เธอก็ยังโกหกฉัน แถมยังโกหกได้เนียนและจริงจังมากเสียด้วย

จีน 3

每一次想你,我都得提醒我自己,如果你想和我聊天的话,你早就开口了。
Měi yīcì xiǎng nǐ, wǒ dōu děi tíxǐng wǒ zìjǐ, rúguǒ nǐ xiǎng hé wǒ liáotiān dehuà, nǐ zǎo jiù kāikǒule.

ทุกครั้งที่คิดถึงเธอ ฉันต้องเตือนตัวเองว่า หากเธออยากคุยกับฉันจริงๆ เธอคงเปิดปากเอื้อนเอ่ยกับฉันไปนานแล้ว

จีน 4

Shēnghuó gàosu nǐ, nǐ yīnggāi zhǎng dàle; mèngxiǎng gàosu nǐ, nǐ yīnggāi yǒuyī kē tóngxīn.

ชีวิตบอกกับเราว่า เธอควรโตได้แล้ว ความฝันบอกกับเราว่า เธอควรมีหัวใจที่ยังเป็นเด็กอยู่

จีน 5

%d bloggers like this: